טפסים להורדה

נאמנות

151- הודעה על פרטי נאמנות
151- הודעה על פרטי נאמנות
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס 2013 ואילך
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס 2013 ואילך
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- הודעה על ייחוס הכנסות- באנגלית
148- הודעה על ייחוס הכנסות- באנגלית
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
143- הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ- באנגלית
143- הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ- באנגלית
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד)
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה- באנגלית
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה- באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
1327-12- דו
1327-12- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-11- דו
1327-11- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-10- דו
1327-10- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-09- דו
1327-09- דו"ח לנאמן בנאמנות
144- הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/ נהנה מייצג
144- הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/ נהנה מייצג
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה
149- הודעה על חלוקות שקיבל נהנה

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-