טפסים להורדה

תיאום מס

127- תעודה רפואית
127- תעודה רפואית
119- בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/ תעודת מקצוע החל משנת המס 2008
119- בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/ תעודת מקצוע החל משנת המס 2008
119- בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת הוראה/מקצוע
119- בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת הוראה/מקצוע
1312- בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
1312- בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
1312/א- אישור תושבות
1312/א- אישור תושבות
3302- בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים
3302- בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים
1516- בקשה לפטור ממס
1516- בקשה לפטור ממס
118- הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה
118- הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה
117- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
117- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
116- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
116- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
 116/א- בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116/א- בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116/ב- בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116/ב- בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116/ג- בקשה לפריסה עפ
116/ג- בקשה לפריסה עפ"י סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
105- הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות
105- הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות

לחץ להורדה

רשם העמותות   נאמנות   פתיחת תיק   מוסד ציבורי   מלכ"רים   עמית מוטב   דו"ח שנתי   מקדמות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   הוצאות עודפות   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   ניכוי במקור   ייפוי כוח   עדכון פרטים   הודעה על חלוקות   טופס 50   1   נכות מעבודה   קצבת נכות   דמי חופשה   ילדים  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-