טפסים להורדה

תיאום מס

בקשה לדחיית נקודות זיכוי/ניצול נקודות זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנים 2017 או 2018
בקשה לדחיית נקודות זיכוי/ניצול נקודות זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנים 2017 או 2018
127- תעודה רפואית
127- תעודה רפואית
119- בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/ תעודת מקצוע החל משנת המס 2008
119- בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/ תעודת מקצוע החל משנת המס 2008
119- בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת הוראה/מקצוע
119- בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת הוראה/מקצוע
1312- בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
1312- בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
1312/א- אישור תושבות
1312/א- אישור תושבות
3302- בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים
3302- בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים
1516- בקשה לפטור ממס
1516- בקשה לפטור ממס
118- הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה
118- הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה
117- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
117- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
116- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
116- בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
 116/א- בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116/א- בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116/ב- בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116/ב- בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116/ג- בקשה לפריסה עפ
116/ג- בקשה לפריסה עפ"י סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
105- הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות
105- הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-