טפסים להורדה

דיווחים אחרים

2552 הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים.
2552 הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים.
1346-דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח.
1346-דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח.
1347-דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום.
1347-דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום.
1346-דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח.
1346-דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח.
1345-דיווח בגין חוות דעת  לשנת 2018
1345-דיווח בגין חוות דעת לשנת 2018
858- חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
858- חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
1245- בקשה לקבלת מידע
1245- בקשה לקבלת מידע
1220- דו
1220- דו"ח לחלקאי
101- כרטיס עובד
101- כרטיס עובד
7017- בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט
7017- בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט
7017/א- בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט בליווי בנקאי
7017/א- בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט בליווי בנקאי
1241- בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות המים לשנת 2004
1241- בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות המים לשנת 2004
1241/א- כללים להענקת תמיכה לחקלאים
1241/א- כללים להענקת תמיכה לחקלאים
1241/ג- חלוקת מים שפירים ע
1241/ג- חלוקת מים שפירים ע"י בעל רישיון הפקה ו/או הספקה
911- בקשה להחלטת מיסוי ב
911- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"
912- בקשה להחלטת מיסוי ב
912- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"
900- דו
900- דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון
106- אישור עפ
106- אישור עפ"י תקנות מס הכנסה- ניכוי ממשכורת
7016- בקשה לקבלת טופס 50 כללי
7016- בקשה לקבלת טופס 50 כללי
2604- בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת
2604- בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת
1262- תקציר דו
1262- תקציר דו"ח משוער חברות

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-