טפסים להורדה

מעסיקים

752- בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (752)
752- בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (752)
644- הצהרת עובד או מקבל פנסיה
644- הצהרת עובד או מקבל פנסיה
754- בקשה לביטול/הפחתת קנס/הצמדה
754- בקשה לביטול/הפחתת קנס/הצמדה
753- בקשה לתיאום ו/או להחזר דמי ביטוח
753- בקשה לתיאום ו/או להחזר דמי ביטוח
699- הצהרת מעסיק
699- הצהרת מעסיק
659- בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות
659- בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות
649- דין וחשבון על העסקת עובדים
649- דין וחשבון על העסקת עובדים
648- הודעת קבלן על ביצוע עבודות בנייה באמצעות קבלן משנה
648- הודעת קבלן על ביצוע עבודות בנייה באמצעות קבלן משנה
622- דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי עבור חברים
622- דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי עבור חברים
619- פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה
619- פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה
614- הצהרת מעסיק/ה בדבר העסקת עובד/ת במשק בית
614- הצהרת מעסיק/ה בדבר העסקת עובד/ת במשק בית
103- כרטיס עובד
103- כרטיס עובד
100- פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד
100- פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד
623- דו
623- דו"ח על שינויים (נכנסים, יוצאים, מועברים מסוג לסוג)
652- דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ
652- דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-