טפסים להורדה

נכות מעבודה ותלויים

279- תביעה להכרה כנכה נזקק לפי תקנה 18 א'
279- תביעה להכרה כנכה נזקק לפי תקנה 18 א'
228- תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)
228- תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)
230- תביעה לדמי מחיה בעד ילד הזכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה
230- תביעה לדמי מחיה בעד ילד הזכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה
200- תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה
200- תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה
210- תביעה לצירוף דרגות נכות מעבודה
210- תביעה לצירוף דרגות נכות מעבודה
213- תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה
213- תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה
215- תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות
215- תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-