טפסים להורדה

חדש באתר

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2019.
1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2019.
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
1215-12- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012
1215-12- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012
1327-12- דו
1327-12- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-11- דו
1327-11- דו"ח לנאמן בנאמנות
5612- הצהרה- הורה יחיד/ נפרדת
5612- הצהרה- הורה יחיד/ נפרדת
5613- הצהרה- הורה יחיד/ נפרד
5613- הצהרה- הורה יחיד/ נפרד
356- תביעה לתשלום דמי חופשה
356- תביעה לתשלום דמי חופשה
357- תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ
357- תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ
5024- תביעה למענק לימודים לגרוש/ה
5024- תביעה למענק לימודים לגרוש/ה
5034- הצהרה על יציאת ילד/ים לחו
5034- הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל/ כניסת יל/ים לארץ
282- תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה
282- תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה
107- שאלון לידועים בציבור
107- שאלון לידועים בציבור
11- בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
11- בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
12- פניה לועדה למסירת מידע
12- פניה לועדה למסירת מידע
110- בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה
110- בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה
109- בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה
109- בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה
1050- שאלון לרישום נפש
1050- שאלון לרישום נפש
612- רשימת מתנדבים במשק
612- רשימת מתנדבים במשק
111- בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים
111- בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים
1215-11- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011
1215-11- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-