טפסים להורדה

חדש באתר

1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
1215-12- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012
1215-12- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012
1327-12- דו
1327-12- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-11- דו
1327-11- דו"ח לנאמן בנאמנות
5612- הצהרה- הורה יחיד/ נפרדת
5612- הצהרה- הורה יחיד/ נפרדת
5613- הצהרה- הורה יחיד/ נפרד
5613- הצהרה- הורה יחיד/ נפרד
356- תביעה לתשלום דמי חופשה
356- תביעה לתשלום דמי חופשה
357- תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ
357- תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ
5024- תביעה למענק לימודים לגרוש/ה
5024- תביעה למענק לימודים לגרוש/ה
5034- הצהרה על יציאת ילד/ים לחו
5034- הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל/ כניסת יל/ים לארץ
282- תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה
282- תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה
107- שאלון לידועים בציבור
107- שאלון לידועים בציבור
11- בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
11- בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
12- פניה לועדה למסירת מידע
12- פניה לועדה למסירת מידע
110- בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה
110- בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה
109- בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה
109- בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה
1050- שאלון לרישום נפש
1050- שאלון לרישום נפש
612- רשימת מתנדבים במשק
612- רשימת מתנדבים במשק
111- בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים
111- בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים
1215-11- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011
1215-11- דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2011

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   עמית מוטב   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   עדכון פרטים   דמי לידה   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   ייפוי כוח   הבטחת הכנסה   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50   נכות כללית   נכות   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-