טפסים להורדה

דיווחים אחרים

874- ריכוז חשבוניות מס
874- ריכוז חשבוניות מס
875- ריכוז רשימוני יבוא
875- ריכוז רשימוני יבוא
878- ריכוז חשבוניות מס מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון
878- ריכוז חשבוניות מס מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון
879- ריכוז חשבוניות מס למלכ
879- ריכוז חשבוניות מס למלכ"רים ולעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-