טפסים להורדה

דיווחים אחרים

874- ריכוז חשבוניות מס
874- ריכוז חשבוניות מס
875- ריכוז רשימוני יבוא
875- ריכוז רשימוני יבוא
878- ריכוז חשבוניות מס מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון
878- ריכוז חשבוניות מס מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון
879- ריכוז חשבוניות מס למלכ
879- ריכוז חשבוניות מס למלכ"רים ולעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה ושומרון

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-