טפסים להורדה

מיסוי מקרקעין

7025- הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
7025- הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
2870- תביעה לתשלום פיצויים
2870- תביעה לתשלום פיצויים
7000- הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור
7000- הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור
=2988- תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה
=2988- תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה
7003- טופס מסמ
7003- טופס מסמ"ק בקשה לפריסת מס שבח
703- בקשה לפעולות ושרותים
703- בקשה לפעולות ושרותים
501- בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המיסים
501- בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המיסים
7751- הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'
7751- הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'
7738- הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שבתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ
7738- הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שבתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
7155- בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
7155- בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
7152- בקשה לתשלום מקדמה
7152- בקשה לתשלום מקדמה
7085- בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85
7085- בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85
7040- מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7040- מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7039- הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
7039- הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
7038- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים לפי סעיף 62(ב)
7038- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים לפי סעיף 62(ב)
7036- הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים
7036- הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים
7021- בקשה להקלה בשיעורי המס במכירות זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה)
7021- בקשה להקלה בשיעורי המס במכירות זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה)
7006- הודעה עפ
7006- הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי
7004- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד
7004- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד
6120- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל
6120- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
2857- בקשה למסירת מידע לשמאים
2857- בקשה למסירת מידע לשמאים
2681- בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
2681- בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
701- דיווח על בניית פרוייקטים חדש
701- דיווח על בניית פרוייקטים חדש
7097- הצהרה על מכירת משק חקלאי- נספח להצהרה
7097- הצהרה על מכירת משק חקלאי- נספח להצהרה
7086- הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו- 96
7086- הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו- 96
7648- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה (
7648- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה")
7013- השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ
7013- השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
7020- בקשה לפטור מס שבח עפ
7020- בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי
6130- תצהיר על ביטול מכירה/ פעולה באיגוד
6130- תצהיר על ביטול מכירה/ פעולה באיגוד
2973- טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים
2973- טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-