מדריך למשתמש

לקוחות יקרים,
עמוד זה מכיל מדריך למשתמש באתר MYטופס.
בנוסף, ניתן להפיק דפי הסבר המפרטים את תהליכי העבודה- הזרמת נתונים מתוכנות ט.מ.ל השונות לאתר MYטופס.

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   עמית מוטב   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   עדכון פרטים   דמי לידה   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   ייפוי כוח   הבטחת הכנסה   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50   נכות כללית   נכות   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-