מדריך למשתמש

לקוחות יקרים,
עמוד זה מכיל מדריך למשתמש באתר MYטופס.
בנוסף, ניתן להפיק דפי הסבר המפרטים את תהליכי העבודה- הזרמת נתונים מתוכנות ט.מ.ל השונות לאתר MYטופס.

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-