מדריך למשתמש

לקוחות יקרים,
עמוד זה מכיל מדריך למשתמש באתר MYטופס.
בנוסף, ניתן להפיק דפי הסבר המפרטים את תהליכי העבודה- הזרמת נתונים מתוכנות ט.מ.ל השונות לאתר MYטופס.

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-