טפסים להורדה

פתיחת תיק במס הכנסה

5329- דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
טופס מס הכנסה לדו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- פתיחת תיק עצמאי/ ניכויים.

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-