טפסים להורדה

פתיחת תיק במס הכנסה

5329- דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
טופס מס הכנסה לדו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- פתיחת תיק עצמאי/ ניכויים.

לחץ להורדה

רשם העמותות   נאמנות   פתיחת תיק   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   ניכוי במקור   עדכון פרטים   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-