טפסים להורדה

דמי פגיעה

211- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
טופס ביטוח לאומי לתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. חובה לצרף לטופס זה תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דו"ח חדר מיון/סיכום מחלה מבית החולים וכן כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה.
 

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-