טפסים להורדה

מיסוי מקרקעין

6120- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
טופס מס הכנסה לבקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-