טפסים להורדה

מיסוי מקרקעין

7021- בקשה להקלה בשיעורי המס במכירות זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה)
טופס מס הכנסה לבקשה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים (הוראת שעה)

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-