טפסים להורדה

מיסוי מקרקעין

7738- הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שבתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
טופס מס הכנסה להודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שבתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-