טפסים להורדה

ניכויים במקור

2513 (114)- הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור
טופס מס הכנסה להצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור.

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-