טפסים להורדה
תוצאות חיפוש עבור: נאמנות(17)
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
1327-12- דו
1327-12- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-10- דו
1327-10- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-09- דו
1327-09- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-11- דו
1327-11- דו"ח לנאמן בנאמנות
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד)
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
151- הודעה על פרטי נאמנות
151- הודעה על פרטי נאמנות

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   עדכון פרטים   דמי לידה   אסירי ציון   ניכוי במקור   ייפוי כוח   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   דיווח מפורט למע"מ   נכות   הודעה על חלוקות   טופס 50   אגרות חוב   ניידות  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-