טפסים להורדה
תוצאות חיפוש עבור: נאמנות(17)
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
151- הודעה על פרטי נאמנות באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- באנגלית
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
147- הודעה על יצירה לנאמנות או על הקנייה לנאמנות- באנגלית
1327-12- דו
1327-12- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-10- דו
1327-10- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-09- דו
1327-09- דו"ח לנאמן בנאמנות
1327-11- דו
1327-11- דו"ח לנאמן בנאמנות
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ
7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
141- הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
141- בקשה להארכת תקופת הזכאות לפטור
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו
142- הצהרה בן/בת זוג שנמצא/ת בחו"ל (לעולה ולתושב חוזר בלבד)
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
143- הצהרה על נאמות נהנה תושב חוץ
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
147- הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- הודעה על ייחוס הכנסות
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
148- כתב התחייבות- סוכן מכס/ ייבואן
151- הודעה על פרטי נאמנות
151- הודעה על פרטי נאמנות

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-