טפסים להורדה
תוצאות חיפוש עבור: רשם העמותות(19)
טופס 14- הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
טופס 14- הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
טופס 13- דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
טופס 13- דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
טופס 12- תצהיר כושר פירעון
טופס 12- תצהיר כושר פירעון
טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
טופס 10- הודעה על שינוי מען
טופס 10- הודעה על שינוי מען
טופס 9- רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
טופס 9- רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
טופס 8- המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
טופס 8- המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
טופס 7- דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
טופס 7- דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
טופס 6- הודעה על בחירת/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד
טופס 6- הודעה על בחירת/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד
טופס 5- טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
טופס 5- טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
טופס 4- טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
טופס 4- טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
טופס 3- טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
טופס 3- טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
טופס 2- דיווח על החלטת אסיפה כללית על עמותה
טופס 2- דיווח על החלטת אסיפה כללית על עמותה
טופס 1- בקשה לרישום עמותה
טופס 1- בקשה לרישום עמותה
טופס פרוטוקול אסיפה כללית לעמותה
טופס פרוטוקול אסיפה כללית לעמותה
טופס הצהרה על הקמת עמותה
טופס הצהרה על הקמת עמותה
דוח מילולי לעמותה לשנת 2010
דוח מילולי לעמותה לשנת 2010
דוח מילולי לעמותה לשנת 2009
דוח מילולי לעמותה לשנת 2009
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-