תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר 

1.     השימוש באתר MY.טופס מותנה באישור המשתמש לתנאי השימוש, על ידי סימון התיבה "אני מסכים" המופיע בסוף תנאי השימוש באתר ובהרשמה לשירות.

2.   אתר MY.טופס הינו אתר המספק שירות של מילוי טפסים רשמיים ואחרים על ידי המשתמש, תוך שימוש בתכנת Adobe Reader ™.

3.  חברת ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ  (להלן: ט.מ.ל) מספקת את השירות ללא קבלת אחריות לתוצאות מילוי הטפסים והמשתמש יהיה אחראי למילוי הטפסים ולהתאמתם לצרכיו. ט.מ.ל. איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזקים תוצאתיים ועקיפים אשר יגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים באופן ישיר ו/או עקיף בקשר עם השירות.

4. הגם שט.מ.ל עושה כמיטב יכולתה לעדכן את הטפסים עם עדכונם על ידי מחבריהם, אין ט.מ.ל מבטיחה כי בכל רגע נתון יהיה במאגר הטופס המעודכן.

5. המשתמש לבדו אחראי למילוי השדות השונים בטפסים ולדיוק במילוי. על המשתמש לבדוק את נכונות הפרטים אשר מולאו על ידיו בטופס, לפני שמירתו של הטופס. לאחר שמירת הטופס או שליחתו להדפסה, הטופס יהיה נעול מפני עריכה ממוחשבת.

6. ללקוחות ט.מ.ל MY.טופס כולל השירות גם קבלת נתונים באופן אוטומטי מהתוכנה בשדות מסוימים. על אחריותו של המשתמש לוודא תקינות הנתונים.

7.  השימוש בשירות מחייב רישום. הפרטים שימסרו לט.מ.ל במהלך הרישום לא יועברו לצד ג' כלשהו.

8. הרישום לשירות מתבצע באמצעות האינטרנט או דרך מחלקת הנהלת חשבונות של ט.מ.ל.  התשלום מקנה רשיון להשתמש באתר לתקופה של 12 חודשים מיום ביצוע התשלום. ניתן לרכוש מנוי למספר משתמשים ואז יקבל המשתמש מספר סיסמאות.

9.  במקרה של "עסקת מכר מרחוק", זכאי המזמין לבטל בכתב את ההזמנה תוך 14 יום מיום עשית העסקה או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובלבד שהביטול האמור יעשה לפחות יומיים לפחות, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
במקרה כאמור יחולו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

10. תקופת השירות היא שנה באופן חד-פעמי. על המשתמש חלה האחריות להזמין את השירות לתקופה חדשה, אם יחפוץ בכך.


 
אני מסכים לתנאי השימוש בשירות ובאתר   X

 

 

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   חלוקת דיבידנד   הבטחת הכנסה   דיווח מפורט למע"מ   נכות   נכות כללית   הודעה על חלוקות   אגרות חוב   טופס 50  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-